Virtuali paroda

Home > Kaišiadorių leidyba 1990–2010 metais > Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones

Jonys Jonas „Iš mano atsiminimų“
Jonys, Jonas
Iš mano atsiminimų / Jonas Jonys. – Kaišiadorys : Gija, 2002. – 80 p.: iliustr.
ISBN 9955-9450-2-8

„Iš mano atsiminimų“ – tai Kaišiadorių vyskupijos kurijos generalvikaro prelato Jono Jonio atsiminimai apie savo kunigystės kelią, apie arkivysk. T. Matulionį, kard. V. Sladkevičių, kitus dvasininkus.