Virtuali paroda

Home > Kaišiadorių leidyba 1990–2010 metais > Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones

Kiškis Stanislovas „Aš padarysiu jus žmonių žvejais“
Aš padarysiu jus žmonių žvejais [Memuarai] / „Apie aut. – keletas žodžių“, p. 5–6, pratarmė, p. 7. Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1994. – 138 p.: iliustr.
ISBN 9986-549-00-0

Jei Dievas duos, po šešerių metų knygos autorius prelatas Stanislovas Kiškis švęs garbingą 100 metų jubiliejų. Visą savo gyvenimą jis praleido tarnaudamas Bažnyčiai, buvo besikuriančios Kaišiadorių vyskupijos liudininkas, būdamas aukštų humanistinių idealų, stengėsi padėti visiems, kam buvo reikalinga parama. Už tuos savo gražius idealus, didžiulę Tėvynės meilę ir nepalaužiamą tikėjimą beveik ketvirtį savo amžiaus praleido tardymo kameruose, karceriuose, Šiaurės ir sibiro lageriuose, o grįžęs į Lietuvą, nenuilstamai dirbo jos ir tikėjimo labui. Ši knyga – tai trumpa, labai vaizdžiai parašyta prelato autobiografija.