Virtuali paroda

Home > Kaišiadorių leidyba 1990–2010 metais > Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones

Kiškis, Stanislovas „Arkivyskupas Teofilius Matulionis 1873–1962“
Kiškis, Stanislovas
Arkivyskupas Teofilius Matulionis 1873–1962. Atsiminimai. – VšĮ „Paveldas“ leidykla „Savastis“ 2008, –264, [1] p., [24] iliustr. lap.
ISBN 978-9986-420-74-3

Ši knyga tai a.a. Popiežiaus garbės prelato St. Kiškio metus kruopščiai rinkti ir 1974 m. surašyti atsiminimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį – buvusį Kaišiadorių vyskupijos vyskupą tremtinį, daugelį metų kalėjusį įvairiuose Sibiro lageriuose ir apaštalavusį Rusijoje.
Šių atsiminimų pagrindu Lietuvių Katalikų Akademija 1981 m. Romoje išleido Prano Gaidos knygą „Nemarusis mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis“.