Virtuali paroda

Home > Kaišiadorių leidyba 1990–2010 metais > Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones

Mačiokienė Judita „Paparčių ir Žaslių apylinkės“
Paparčių ir Žaslių apylinkės / Lietuvos kraštotyros d-ja; sudarė Judita Mačiokienė; red. kol.: Irena Seliukaitė... [et. al]. – Kaišiadorys: Kaišiadorių etninės kultūros centras, 1997. – 438 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. Santr. latv., lenk., rus. – Bibliogr. str. gale. – Tiražas 1500 egz.
ISBN 9986-646-02-2

Vietovės monografija parengta pagal kompleksinės ekspedicijos medžiagą. Knygoje aprašyta šių apylinkių istorija, gamta, etnografija, dvasinė ir materialinė kultūra, kalba, tautosaka.