Virtuali paroda

Home > Kaišiadorių leidyba 1990–2010 metais > Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones

Medzevičius Albertas „Garbūs bočiai“
Medzevičius, Albertas
Garbūs bočiai / Albertas Medzevičius. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006. – 238 p. (48 iliustr.). Literatūros sąrašas, p. 235.
ISBN 9955-668-41-5

Tai trilogijos „Bajorų ainiai“ trečioji knyga. Joje aprašoma giminės genealogija. Sudarytas daugiapavardis giminės (plačiąja prasme) genealoginis medis, kuris kaip mozaika sujungia daugiau kaip 30 giminių. Išdėstomi archyviniai duomenys apie Medzevičių, Lančinskų, Petrauskų, Rasiukevičių, Ivaškevičių, Ambrizų, Šalkauskų, Paškevičių, Svinskų, Lašinių, Rimkų, Urmilevičių ir kitų giminių šakas. Įvardyti visi 32 bočiai. Pateikti bočių giminių šakų genealoginiai medžiai, siekiantys XVII a. arba XII–XIII kartas. Aprašomi seneliai, proseneliai, senoliai, bočiai, 38 bočių tėvai, 29 bočių seneliai, 8 bočių proseneliai. Nagrinėjamos gentainių nobiliteto (kilmingumo) problemos. Pateikia informacijos apie žymesnes giminės asmenybes.
Skiriama visiems, besidomintiems šių daugiau kaip 30 giminių genealogija ir istorija.