Virtuali paroda

Home > Kaišiadorių leidyba 1990–2010 metais > Grožinė literatūra

Daunys Stasys „Spingsulė po dvyliktos“
Daunys S. Spingsulė po dvyliktos: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2000. – 77 p.: iliustr.
ISBN 99-86-899-67-2

Šiame S. Daunio eilėraščių rinkinyje ryškiai atsispindi senojo lietuvių kaimo giluminių papročių, mąstysenos, pasaulėjautos klodai. Visa tai autorius sumaniai supina ir nušviečia savita savo kūrybos dvasia. Iš užmaršties prikeliama įdomių apeigų, atgaivinama daug senų ir gražių žodžių.